فهرست

اخبار شهرستان‌هابه میزبانی کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر برگزار شد نشست محفل ادبی »باران ادب » در هفته کتاب نشست محفل ادبی »باران ادب » کتابخانه عمومی مصلحیان با حضورشاعران و ادیبان استانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل  کتابخانه های عمومی استان بوشهر،  همزمان با ششمین روز هفته کتاب و  کتاب‌خوانی محفل ادبی» باران ادب«  در کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر برگزار شد.
 در این نشست شاعران بوشهری چون محمدرضا جمالی، علی قربانی، خلیل شیخیانی، مجید اجرائی شاعران  بوشهری و حیدر محمدی باغملائی به عنوان نویسنده بوشهری به خوانش اشعاری منتخب از آثار خود پرداختند.
این نشست به میزبانی کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر و به دلیل رعایت دستورالعمل های بهداشتی از طریق پلتفرم اسکای روم برگزار شد.
گفتنی است، محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف حمایت از جریان‌های اصیل شعری و ادبی در کتابخانه‌های عمومی تشکیل گردیده است.