فهرست

تازه‌ترين اخبار

به مناسبت هفته کتاب در دشتی صورت گرفت:

بازدید فرمانده شپاه امام رضا(ع) از کتابخانه حقایق نگار خورمورجی

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی، فرمانده سپاه امام رضا(ع) دشتی ازکتابخانه عمومی حقایق نگارخورموج بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، سرهنگ پاسدارمحمدرضا زارعی تبار در رأس هیات همراه به مناسبت هفته کتاب وکتاب خوانی ازکتابخانه عمومی حقایق نگارخورموجی بازدید کرد.
محمد احمدی، رئیس ادارشهرستان دراین دیدار ضمن خیرمقدم، گزارشی از وضعیت مطالعه و کتاب خوانی درسطح شهرستان ارائه کرد و بیان داشت: امسال شصت برنامه فرهنگی و کتاب خوانی درسطح شهرستان درقالب ستاد هفته کتاب دردر شهرستان دشتی درحال اجرا می باشد.
سرهنگ پاسدار محمدرضا زارعی تبار، با تقدیر و تبریک هفته کتاب به کتابداران شهرستان دشتی اظهار داشت: ترویج کتاب خوانی ومطالعه باعث پیشرفت وتوسعه هرجامعه می شود و میزان پیشرفت فرهنگ درهر جامعه بستگی تنگاتنگی به میزان مطالعه و برخورد شایسته افراد درآن جامعه دارد.
وی افزود: بارها رهبرمعظم انقلاب، حضرت آیت الله امام خامنه ای به اهمیت وترویج کتاب خوانی تاکید کرده  وایشان به طور ویژه مطالعه دربرنامه زندگی خود قرار داده  و ایشان یک الگو برای همه هستند. 
عكس های مرتبط :