فهرست

تازه‌ترين اخبار

با بازگشایی مدارس پس از کرونا صورت گرفت:

حضور کتابداران در مدارس عسلویه و ترویج کتابخوانی

کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان عسلویه، ضمن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با حضور در مدارس، به معرفی فعالیت ها و برنامه های کتابخانه های عمومی و آشنا کردن کودکان با کتاب و قوانین کتابخانه پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، همزمان با بازگشایی مجدد مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس های درس، کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان عسلویه، ضمن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با حضور در مدارس، به معرفی فعالیت ها و برنامه های کتابخانه های عمومی و آشنا کردن کودکان با کتاب و قوانین کتابخانه پرداختند.

احمد شاکرراد، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان عسلویه، با بیان اینکه یکی از وظایف کتابداران به عنوان مروجان فرهنگی جامعه، شناساندن کتابخانه و فعالیتهای آن برای همگان  است افزود: بهترین راه برای اینکار، حضور در مدارس و در بین دانش آموزان می باشد زیرا این کودکان و نوجوانان هستند که آینده جامعه را خواهند ساخت و هر چه بیشتر با کتاب خو بگیرند آینده روشنتری در انتظار جامعه خواهد بود .

شاکرراد تغییر رفتار، بروز احساسات و تغییر نگرش کودک برای حضور در کتابخانه را از جمله نتایج برقراری ارتباط مؤثر کتابداران با کودکان عنوان کرد و افزود: کتابدار بخش کودک برای اینکه بتواند با کودکان ارتباط معناداری برقرار کند، باید کودک را دوست بدارد، روان شناسی کودک و کتاب های گروه سنی مختلف را بشناسد و برای این کار انگیزه داشته باشد.

رئیس اداره کتابخانه های شهرستان عسلویه بر ضرورت وجود برترین کتاب های حوزه کودک در کتابخانه های عمومی تأکید کرد و گفت: کتاب، اساس کار کتابدار کودک است. لذا نیاز است که بخش های کودک کتابخانه های عمومی به کتاب های کاربردی که به پرورش فکر و پرورش تخیل کودکان کمک می کند مجهز باشند.

شاکرراد حضور در مدارس و ارتباط مستمر کتابداران با دانش آموزان را یکی از برنامه های کتابخانه های شهرستان دانستند که می تواند باعث انگیزه بیشتر دانش آموزان و کودکان جهت حضور در کتابخانه و شرکت در برنامه های فرهنگی شود.
ایشان زیبایی محیط کتابخانه، حالت صورت و برقراری تماس چشمی و توجه به کودک را از مهم ترین راه های جذب کودکان به کتابخانه عنوان کرد و گفت: کودکان هوش دیداری دارند؛ باید با آن ها ساده و کوتاه حرف زد و قوانین کتابخانه را شفاف برای آن ها توضیح داد.

 
عكس های مرتبط :