فهرست

خبر

شهرستان دشتستان


کتابخانه های عمومی شهرستان دشتستان
ردیف نام کتابخانه سال تأسیس درجه آدرس شماره تلفن
1 ابن سینا 1379 روستايي شهرستان دشتستان، روستای زیارت 077-34332594
6 امام خامنه ای شبانکاره 1353 7 شهرستان دشتستان،شبانکاره،خ معلم،کوچه عبدالحسین دهقان 077-34852131
8 امام محمد باقر (ع) 1379 6 شهرستان دشتستان- آبپخش- خ آيت الله طالقاني- كوچه كتاب 077-34826333
13 پروفسور احمد دالکی 1380 7 شهرستان دشتستان،  شهر دالکی،خ امام خمینی 077-34343010
14 ثامن الائمه 1383 9 شهرستان دشتستان،پشتکوه شهر کلمه 077-34340539
26 شهدای 12 دی 1374 6 شهرستان دشتستان، شهر سعد آباد، خ شهرداری 077-34833090
32 شهدای وحدتیه 1381 7 شهرستان دشتستان، بخش سعدآباد،شهر وحدتیه، خ آزادی 077-34843829
36 شهید اکبر خوشابی 1383 روستايي شهرستان دشتستان، روستای دهقائد 077-34351500
40 شهید بهشتی 1346 3 شهرستان دشتستان،برازجان خیابان هفت تیر 077-34230070
42 شهید حسینی صفت 1392 روستايي دشتستان-بخش بوشکان-روستای فاریاب 077-34431211
47 شهید گنجی 1377 4 شهرستان دشتستان،خ سازمانی ، خ 22 بهمن محله حسینیه اعظم 077-34242292
48 شهید لاجوردی 1385 روستايي شهرستان دشتستان،روستای  رود فاریاب 077-34362499
53 شهید نیکنام 1383 6 شهرستان دشتستان، منطقه پشت کوه شهر تنگ ارم 077-34452608