فهرست

شهرستان دير

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر آبدان برگزار شد
با موضوع جشنواره کتابخوانی رضوی؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر آبدان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه عمومی صادق آل محمد (ع) شهر آبدان با دستور جلسه برگزاری هر چه بهتر دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در بخشداری این شهر برگزار شد.

5 /2/ 1402
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر بردستان برگزار شد
با موضوع جشنواره کتابخوانی رضوی؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر بردستان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی شهر بردستان با دستور جلسه برگزاری هر چه بهتر دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در محل این کتابخانه برگزار شد.

5 /2/ 1402
مشاهده