فهرست

شهرستان بوشهر

کارگاه «مدیریت پوشش در سبک زندگی» در بوشهر برگزار شد
به میزبانی کتابخانه عمومی خلیج فارس؛

کارگاه «مدیریت پوشش در سبک زندگی» در بوشهر برگزار شد

کارگاه «مدیریت پوشش در سبک زندگی و تأثیر آن در تحکیم روابط خانواده» با تدریس حجت الاسلام دکتر مجید همتی در سالن جلسات کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر بوشهر برگزار شد.

3 /3/ 1402
مشاهده
مسابقه قرآنی «آوای وحی» در کتابخانه عمومی شهدای باغ زهرا شهر بوشهر برگزار شد
با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی کودکان؛

مسابقه قرآنی «آوای وحی» در کتابخانه عمومی شهدای باغ زهرا شهر بوشهر برگزار شد

مسابقه «آوای وحی» با هدف تشویق کودکان برای آشنایی بیشتر با اصل قرآن و مفاهیم آن و شناسایی استعدادهای این حوزه در کتابخانه عمومی شهدای باغ زهرا شهر بوشهر برگزار شد.

3 /3/ 1402
مشاهده